Sau 3 ngày viết "thư tuyệt mệnh" rồi tạo "hiện trường giả" trên cầu Cà Ty, TP Phan Thiết, nam thanh niên 19 tuổi đã về nhà.