Tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành; phòng, chống dịch và triển khai các chính sách hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 của UBND Thành phố.

Quyết liệt trong chỉ đạo điều hành

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô; ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, UBND Thành phố đã bám sát, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố. UBND Thành phố đã sớm ban hành, tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 14 (với 238 nhiệm vụ), Chương trình công tác số 15 (với 296 nội dung) và phân công cụ thể đến các cấp, các ngành để tập trung và chủ động tổ chức thực hiện. Đồng thời, UBND Thành phố cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17 và Kế hoạch hành động để triển khai 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; cụ thể hóa và triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. 
 
Bên cạnh đó, quán triệt thực hiện có hiệu quả Chủ đề công tác năm 2021: "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"; tập thể UBND TP đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất đối với 39 cơ quan, đơn vị. Qua công tác kiểm tra cho thấy nhiều địa phương, đơn vị đã có những biện pháp kiên quyết trong việc duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo thẩm quyền quản lý. Việc tiếp nhận xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo thẩm quyền đã được kiểm tra và đôn đốc. 
 
Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Tập thể UBND Thành phố luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị theo đúng quy chế, quy trình, quy định. Với tinh thần sâu sát, quyết liệt theo phương châm 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả", "một việc - một đầu mối xuyên suốt", đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và phát huy được năng lực cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo tại Kỳ họp

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải báo cáo tại Kỳ họp.

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 
Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả của các địa phương bạn và sự vào cuộc thực chất, hiệu quả của cả hệ thống chính trị của Thành phố, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu (các y, bác sỹ, các lực lượng công an, quân đội) và sự ủng hộ, góp công, góp sức, đoàn kết đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Hà Nội đã chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh với mục tiêu trên hết, trước hết là sức khỏe, an toàn của nhân dân, đồng thời luôn duy trì, không để đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng, trong đó tập trung triển khai 03 nhóm nội dung trọng tâm.

 
Thứ nhất, thực hiện truy vết, xét nghiệm thần tốc, xử lý ổ dịch trên địa bàn Thành phố (đặc biệt là tận dụng tối đa thời gian vàng trong thời điểm giãn cách xã hội) nhằm sàng lọc F0 (đợt cao điểm nhất là từ 08/9-15/9 đã xét nghiệm gần 4.200.000 mẫu) với việc huy động toàn bộ lực lượng y tế trong và ngoài công lập của Thủ đô, huy động sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học cùng lực lượng hỗ trợ của 12 tỉnh phía Bắc. Thực hiện việc phong tỏa, cách ly theo phương châm "phong tỏa hẹp, quản lý chặt" và từng bước chuyển trạng thái theo chủ trương của Trung ương để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, kịp thời, đồng thời, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, gắn với lộ trình mở cửa nền kinh tế.
 
Thứ hai, triển khai chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên địa bàn Thành phố với quy mô lớn nhất từ trước tới nay (bình quân mỗi ngày trong chiến dịch đã tiêm được 420.000-550.000 mũi, ngày cao điểm nhất đã tiêm trên 600.000 mũi). Đến nay, đã có gần 6,2 triệu người (tương ứng 94,2% người dân từ 18 tuổi trở lên) được tiêm mũi 1 (trong đó tỷ lệ tiêm mũi 1 cho người trên 50 tuổi là 87,8%), trên 5,5 triệu người (tương ứng 84,6% người dân từ 18 tuổi trở lên) được tiêm mũi 2 (trong đó tỷ lệ tiêm mũi 2 cho người trên 50 tuổi là 82,3%). Đồng thời, ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, Thành phố đã xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm chủng vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi gắn với thực hiện lộ trình cho học sinh đến trường; đến nay, Thành phố đã triển khai tiêm bao phủ cho 92,2% trẻ em từ 15-17 tuổi và 41,4% cho trẻ em từ 12-14 tuổi.
 
Thứ ba, công tác phòng, chống dịch được xác định là nhiệm vụ trọng tâm từ cấp Thành phố đến cấp cơ sở, với phương châm người dân là chiến sỹ là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch. Thành phố đã thành lập 4.573 tổ Covid cộng đồng với 29.540 nhóm Covid cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch tại cơ s. Cùng với đó, Thành phố tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống y tế trên địa bàn, đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở, sẵn sàng đáp ứng năng lực thu dung, điều trị trong các tình huống. Thành phố đã xây dựng phương án điều trị tại các bệnh viện và cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ để có thể đáp ứng quy mô 50.000 giường; phê duyệt phương án đáp ứng oxy y tế trong tình huống có 40.000 người bệnh (trong đó, đã lắp đặt mới hệ thống khí oxy y tế tại 25 bệnh viện với 3.200 đầu ra khí oxy). Triển khai mô hình trạm y tế lưu động (cơ sở thu dung, điều trị F0 tại cộng đồng) đến từng xã, phường, thị trấn, chuẩn bị sẵn sàng về nhân sự, trang thiết bị, thuốc, vật tư; ban hành hướng dẫn cách ly y tế đối với F1 và F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà đáp ứng công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới. 
 
Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sự ủng hộ tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề để Thành phố triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong năm 2021 và các năm tiếp theo.
 
Duy trì tăng trưởng kinh tế trước ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19
 
Cùng với công tác phòng, chống dịch, Thành phố luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Kinh tế của Thủ đô đã dần phục hồi, duy trì đà tăng trưởng sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong quý 3. Dự kiến GRDP năm 2021 của Thành phố tăng khoảng 2,35-3,0%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát và điều hành theo kế hoạch, dự kiến tăng khoảng 1,9-2,4%.
 
Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện là 255.089 tỷ đồng, đạt 108,3% dự toán Trung ương giao, đạt 101,5% so với dự toán HĐND Thành phố giao. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 84.734 tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán trung ương giao, trong đó chi đầu tư phát triển là 38.887 tỷ đồng (đạt 84,3% dự toán Thành phố giao và đạt 93,3% dự toán trung ương giao), chi thường xuyên là 45.437 tỷ đồng (đạt 95,9% dự toán). 
 
An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Các hoạt động hỗ trợ cho người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được chú trọng. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tại kỳ họp thứ Hai, HĐND Thành phố khóa XVI đã ban hành 03 Nghị quyết hỗ trợ để hỗ trợ thêm 10 nhóm đối tượngbị ảnh hưởng, gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Đến nay, Thành phố đã hỗ trợ cho trên 5,1 triệu lượt người dân, hộ kinh doanh với số tiền hỗ trợ là trên 6.000 tỷ đồng; trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp của Thành phố đã hỗ trợ trên 966 tỷ đồng (bao gồm tiền mặt và hàng hóa nhu yếu phẩm).
 
Năm 2022 tiếp tục là năm "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"
 
Năm 2022, UBND Thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác năm là "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", đồng thời, đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022 (với 5 nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; 13 nhóm chỉ tiêu văn hóa xã hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn, môi trường).
 
Để cụ thể hóa các mục tiêu đó, UBND TP sẽ tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp, trọng tâm là thực hiện công khai, minh bạch các thông tin quản lý, điều hành, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của Thành phố, triển khai đồng bộ, thông suốt hệ thống văn phòng điện tử từ cấp Thành phố đến các cấp cơ sở gắn với lộ trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, từng bước hình thành chính quyền số, phát triển đô thị thông minh.
 
Cùng với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Thành phố sẽ thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiếp tục tận dụng có hiệu quả các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh gắn với triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...
 
Thành phố cũng sẽ tập trung phát triển văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ. Đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; đẩy mạnh giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục tăng cường quản lý và phát triển đô thị; khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường. Đảm bảo quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Đồng thời, tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin, truyền thông kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chính sách phục hồi, phát triển kinh tế...
  • TOÀN CẢNH: Các quán bún, chả cá, cà phê đang thông báo khẩn tìm người liên quan F0 ở Hà Nội phòng dịch thế nào?
  • Huy Kiên - Lê Hải / Hanoi.gov

    Nguồn: https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2850014/thanh-pho-duy-tri-tang-truong-kinh-te-truoc-anh-huong-nang-ne-cua-dich-covid-19.html