Những lời thấy bói phán năm xưa nay ứng nghiệm hoàn toàn lên người cô gái trẻ.

Thầy bói đoán chính xác về tương lai cô gái