Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6-9/7/2021. Trong đó, có 2 ngày thi chính thức là ngày 7 và 8/7/2021. Dưới đây là các mốc thời gian thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2021 phải nhớ.

  • Gợi ý đáp án môn Ngữ văn - Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2021
  • Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  • Minh Hương - Đinh Thiện / Lao Động

    Nguồn: https://laodong.vn/infographic/thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021-cac-moc-thoi-gian-quan-trong-phai-nho-896246.ldo