NASA dự đoán thiên thạch 1998 OR2 có đường kính 4 km sẽ bay qua Trái Đất vào ngày 29/4 ở khoảng cách an toàn.

Video: Amaze Lab