Công ty điện lực Thái Bình thông báo lịch cắt điện dự kiến từ ngày 03/6 - 08/6/2020 để khách hàng có thể chủ động trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

1. Huyện Thái Thụy

2. Huyện Kiến Xương

3. Huyện Tiền Hải

4. Huyện Hưng Hà

5. Huyện Đông Hưng

6. Huyện Quỳnh Phụ

6. Thành phố Thái Bình

Nguồn: Điện lực Thái Bình