Dưới đây là địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 06/07 đến ngày 23/07/2020 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.

1. Huyện Kiến Xương

2. Huyện Thái Thụy

3. Huyện Tiền Hải

4. Huyện Quỳnh Phụ

5. Thành phố Thái Bình

Nguồn: Điện lực Thái Bình

  • Vì sao phải tính giá điện bậc thang?
  • Giá vàng hôm nay 6/7: Đón một tuần tăng giá mới
  • PV / Tin Nhanh Online