Hơn 100 nghìn khẩu trang do Quách Thái Lam (Quảng Châu, Trung Quốc) thu gom, cất giữ tại khu đô thị Văn Phú bị đội QLTT số 6 Hà Nội thu giữ.