Chi ngân sách Nhà nước tính đến 15/5 đạt 537.400 tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán năm, trong khi tổng thu đạt 529.600 tỷ đồng, bằng 35% dự toán.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5 ước đạt 529.600 tỷ đồng, bằng 35% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 439.900 tỷ đồng, bằng 34,8%; thu từ dầu thô 18.900 tỷ đồng, bằng 53,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 70.500 tỷ đồng, bằng 33,9%.

Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 52.400 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán năm. Ảnh: T.L.

Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 52.400 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán năm. Ảnh: T.L.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 52.900 tỷ đồng, bằng 29,7% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 79.500 tỷ đồng, bằng 34,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 82.900 tỷ đồng, bằng 30,6%.

Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 52.400 tỷ đồng, bằng 40,7%; thu thuế bảo vệ môi trường 19.500 tỷ đồng, bằng 28,9%; thu tiền sử dụng đất 48.500 tỷ đồng, bằng 50,6%.

"Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu ngân sách Nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 5/2020 chỉ đạt mức xấp xỉ 15 ngày đầu tháng trước", cơ quan thống kê cho biết.

Tính từ đầu năm đến 15/5, tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 537.400 tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán năm. Trong đó chi thường xuyên đạt 385.000 tỷ đồng, bằng 36,4%; chi đầu tư phát triển 103.800 tỷ đồng, bằng 22,1%; chi trả nợ lãi 45.600 tỷ đồng, bằng 38,6%.

Tổng cục Thống kê cho biết chi ngân sách Nhà nước tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế, quản lý Nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, phòng chống dịch Covid-19 và dịch tả lợn châu Phi.