Đang đi lang thang thì phát hiện cửa hàng tạp hóa của chị Hiền vắng người, Thuật nảy sinh ý định cướp tài sản.