Ít ai biết rằng, Lý Tuấn lại là một trong số những nhân vật có kết cục may mắn nhất trong 108 vị anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc.

Trong tác phẩm Thủy hử của nhà văn Thi Nại Am, Lý Tuấn là một nhân vật hư cấu. Ông là một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Ông có tước hiệu Hỗn Giang Long, vốn là người Lư Châu.

Lý Tuấn được mô tả, thân cao tám thước, mắt sáng như sao, mặt đỏ, ria mỏng, giọng nói sang sảng như đồng vang, rất giỏi võ, bơi lội và quen thuộc sông nước.

Lý Tuấn. (Ảnh minh họa).

Lý Tuấn. (Ảnh minh họa).

Trước khi lên Lương Sơn tụ nghĩa, Lý Tuấn cùng người bán hàng rượu Lý Lập hành nghề cướp giật tại núi Yết Dương. Lý Tuấn thường giả dạng là lái đò trên sông Tầm Dương và cướp của khách khi đò giữa nơi sông nước. Lý Lập mở quán rượu dưới chân núi Yết Dương, gần bờ sông Tầm Dương và cướp của khách bằng cách bỏ thuốc mê trong rượu khách uống. Lý Tuấn, Lý Lập kết giao rất thân với anh em Đồng Uy, Đồng Mãnh tại núi Yết Dương.

Sau này, nhờ có công cứu Tống Giang, ông gia nhập hàng ngũ hảo hán Lương Sơn. Khi lên núi tụ nghĩa, Lý Tuấn xếp thứ 26, đảm nhiệm chức vụ đầu lĩnh thủy quân và lập nhiều chiến công hiển hách.

Sau khi Tống Giang tiếp nhận chiêu an của triều đình, dẫn quân đi tiêu diệt Phương Lạp. Lý Tuấn chính một trong số ít các đầu lĩnh Lương Sơn Bạc sống sót trở về từ chiến dịch bình Phương Lạp, nghe theo lời khuyên của Phí Bảo, Lý Tuấn cùng Đồng Uy, Đồng Mãnh không ra làm quan. Lý Tuấn đã giả vờ bệnh trên đường về kinh nhận thưởng, xin Tống Giang cho Đồng Uy, Đồng Mãnh ở lại chăm sóc cho mình. Tống Giang nguyên muốn chờ Lý Tuấn khỏe lại sẽ cùng về triều, nhưng bởi sợ trì hoãn hành trình, bèn đồng ý với thỉnh cầu của Lý Tuấn cho ba người họ ở lại, còn mình thì dẫn theo đại quân về triều trước. Đợi sau khi Tống Giang đi rồi, Lý Tuấn cùng hai anh em họ Đồng đến Thái Hồ, từ đó quy ẩn giang hồ.

Từ một đạo tặc bên sông Tầm Dương, Lý Tuấn đã gia nhập Lương Sơn và trở thành một trong những đầu lĩnh nức tiếng. (Ảnh: Nguồn Internet).

Từ một đạo tặc bên sông Tầm Dương, Lý Tuấn đã gia nhập Lương Sơn và trở thành một trong những đầu lĩnh nức tiếng. (Ảnh: Nguồn Internet).

Về sau, Lý Tuấn không chịu nổi cảnh quan tham ăn hối lộ, gian thần chèn ép trung lương, nên đã cùng các huynh đệ thân thiết giương buồm ra biển. Sau khi ra biển thuận lợi, bọn người Lý Tuấn đến đảo Kim Ngao thuộc lãnh thổ Xiêm La, sau khi chiêu binh mãi mã, tự xưng là Chinh Đông đại nguyên soái, hiển hách một thời.

Nhưng ông không biết rằng, đảo Kim Ngao là địa bàn của Xiêm La. Vua Xiêm La rất mau đã cử quân đội đến đánh, nhưng đều bị đội quân Lý Tuấn đánh lui. Lý Tuấn thậm chí còn từng dẫn binh công phá thẳng vào kinh thành. Vua Xiêm La bấy giờ phong ông làm quan, cầu hòa, Lý Tuấn mới lui binh trở về đảo Kim Ngao làm bá chủ nơi này.

Trước kết cục người hy sinh nơi chiến trường, người bị ban rượu độc, người nguyện quyên sinh,… Có thể thấy, trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc, Lý Tuấn là vị hảo hán có kết cục vô cùng may mắn và viên mãn.