Lịch truyền hình Ngày: 20/02/2018

Lịch phát sóng kênh ARIRANG ngày 20/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
ARIRANG NEWS 00:05
COMPANY CLOSE-UP 00:20
ARTS AVENUE 00:35
DISCOVER WORLD 01:05
GLOBAL BUSINESS REPORT 02:05
AKA DAN 02:35
TRAVEL STORY 03:05
THE ROAD TO SEOUL 04:05
AKA DAN 04:35
BIZLINE 05:05
AFTER SCHOOL CLUB 06:05
GLOBAL BUSINESS REPORT 07:05
AFTER 10 07:35
DISCOVER WORLD 08:05
BIZLINE 09:05
GLOBAL BUSINESS REPORT 10:05
THE ROAD TO SEOUL 10:35
IN FRAME 11:05
THE INNERVIEW 12:05
SIMPLY K-POP 13:05
ARIRANG PRIME 14:05
UPFRONT 15:05
ARIRANG NEWS 16:05
MEDICAL STROY 16:20
AKA DAN 16:35
AFTER SCHOOL CLUB 17:05
THE INNERVIEW 18:05
DISCOVER WORLD 19:05
ARIRANG NEWS 20:05
COMPANY CLOSE-UP 20:20
GLOBAL BUSINESS REPORT 20:35
AFTER SCHOOL CLUB 21:05

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...