Lịch truyền hình Ngày: 25/02/2018

Lịch phát sóng kênh ngày 25/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
ENTERPRISE 00:05
ENTERPRISE 00:35
BRINK 01:05
POLITICAL CAPITAL 01:35
INSIDE 02:05
INSIDE 02:35
CHARLIE ROSE 03:05
ASIA'S BUSINESS 04:05
ASIA'S BUSINESS 04:35
BRINK 05:05
POLITICAL CAPITAL 05:35
BEST OF WEST 06:05
EYE TO EYE 07:05
EYE TO EYE 07:35
BRINK 08:05
BRINK 08:35
ASIA'S BUSINESS 09:05
ASIA'S BUSINESS 09:35
POLITICAL CAPITAL 10:05
ENTERPRISE 10:35
SINGAPORE SESSIONS 11:05
HIGH FLYERS 11:35
BEST OF WEST 12:05
ASIA'S BUSINESS 13:05
ASIA'S BUSINESS 13:35
POLITICAL CAPITAL 14:05
ASIA'S BUSINESS 14:35
PURSUITS 15:05
PURSUITS 15:35
POLITICAL CAPITAL 16:05
EYE TO EYE 16:35
ASIA'S BUSINESS 17:05
ASIA'S BUSINESS 17:35
THE BAIDU BILLIONAIRE 18:05
WOMEN TO WATCH 18:35
BEST OF WEST 19:05
POLITICAL CAPITAL 20:05
TITANS AT THE TABLE 20:35
ASIA'S BUSINESS 21:05
ASIA'S BUSINESS 21:35
FUTURE OF ENERGY 22:05
CHARLIE ROSE 23:05

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...