Lịch truyền hình Ngày: 25/02/2018

Lịch phát sóng kênh ngày 25/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
HÀI KỊCH 06:00
PT HH: CÔNG CHÚA PHÉP THUẬT PHẦN 3 - 3 07:00
SITCOM HQ: GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 PHẦN 3- 31 07:30
PT ĐL: BÀ XÃ ĐẢM ĐANG - 19 08:00
PT NHẬT BẢN: HẬU CUNG - 6 09:00
PT VN: MÙA HẠ YÊU DẤU - 28 10:00
CAMERA CẬN CẢNH 11:00
BỐ CON CÙNG VUI 11:30
HÀI KỊCH 12:00
PT SITCOM HQ: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG - 61,62 13:00
PT VN: MÙA HẠ YÊU DẤU - 29 14:00
VẬN ĐỘNG TRƯỜNG 15:00
PT PHI-LIP-PIN: ĐỐI THỦ - 2 16:00
PT ĐÀI LOAN: BÀ XÃ ĐẢM ĐANG - 20 17:00
GIA ĐÌNH TÀI TỬ(SỐ 29) 18:00
PT HH: CÔNG CHÚA PHÉP THUẬT PHẦN 3 - 4 18:30
SITCOM HQ: GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 PHẦN 3- 32 19:00
CHUYỆN KHÔNG THỂ NGỜ 19:30
PT SITCOM HQ: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG - 63,64 19:45
PT PHI-LIP-PIN: ĐỐI THỦ - 3 20:45
PT NHẬT BẢN: HẬU CUNG - 7 21:45
CAMERA CẬN CẢNH 22:45

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...