Lịch truyền hình Ngày: 20/02/2018

Lịch phát sóng kênh K+1 ngày 20/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH 00:00
ĐƯỜNG TRỞ VỀ 00:15
PHIM TRUYỆN PHÁ ÁN P2, TẬP 3 02:00
CHÀNG TRAI TỐT BỤNG, TẬP 11 02:45
PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO 2016, SỐ 437 03:30
PHIM TRUYỆN CHÀNG TRAI ĐẠI DƯƠNG 04:00
PHIM TRUYỆN BỌ CẠP P2, TẬP 02 06:00
PHIM TRUYỆN PHÁ ÁN P2, TẬP 3 06:45
PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO 2016, SỐ 437 07:30
PHIM TRUYỆN QUẢ TIM MÁU 08:00
CÁC CẶP ĐÔI HOLLYWOOD, SỐ 159 09:30
CHÀNG TRAI TỐT BỤNG, TẬP 11 10:00
PHIM TRUYỆN BỌ CẠP P2, TẬP 02 10:45
PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO 2016, SỐ 437 11:30
ĐƯỜNG TRỞ VỀ 12:00
CLIP CA NHẠC 13:45
PHIM TRUYỆN PHÁ ÁN P2, TẬP 3 14:00
CHÀNG TRAI TỐT BỤNG, TẬP 11 14:45
PHIM ĐIỆN ẢNH VÀ NHỮNG NGÔI SAO 2016, SỐ 437 15:30
VÒNG TRÒN LỬA 16:00
PHIM TRUYỆN THOÁT HIỂM TRONG GANG TẤC, TẬP 4 17:30
PHIM TRUYỆN BỌ CẠP P2, TẬP 02 18:15
PHIM TRUYỆN PHÁ ÁN P2, TẬP 4 19:00
CLIP CA NHẠC 19:45
PHIM TRUYỆN ĐOẠT MẠNG 20:00
CLIP CA NHẠC 21:45
PHIM TRUYỆN BỌ CẠP P2, TẬP 03 22:00
CLIP CA NHẠC 22:45
NGƯỜI HÙNG ĐÍCH THỰC, TẬP 18 23:00
CHÀNG TRAI TỐT BỤNG, TẬP 12 23:30

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...