Lịch truyền hình Ngày: 25/02/2018

Lịch phát sóng kênh NHK – WORLD ngày 25/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
NHK NEWSLINE 00:00
SEASONING THE SEASONS 00:30
NHK NEWSLINE 01:00
TOKYO FASHION EXPRESS 01:30
NHK NEWSLINE 02:00
INSIDE LENS "MAN'S BEST FRIEND" 02:30
NHK NEWSLINE 03:00
J-TRIP PLAN 03:30
NHK NEWSLINE 04:00
MEDICAL FRONTIERS 04:30
NHK NEWSLINE 05:00
HAIKU MASTERS 05:30
NHK NEWSLINE 06:00
JOURNEYS IN JAPAN 06:30
NHK NEWSLINE 07:00
IMAGINE-NATION 07:30
NHK NEWSLINE 08:00
DOCUMENT 72 HOURS 08:30
BEGIN JAPANOLOGY MINI 08:55
NHK NEWSLINE 09:00
J-TRIP PLAN 09:30
NHK NEWSLINE 10:00
MEDICAL FRONTIERS 10:30
NHK NEWSLINE 11:00
AT HOME WITH VENETIA IN KYOTO 11:30
NHK NEWSLINE 12:00
JOURNEYS IN JAPAN 12:30
NHK NEWSLINE 13:00
IMAGINE-NATION 13:30
NHK NEWSLINE 14:00
DOCUMENT 72 HOURS 14:30
BEGIN JAPANOLOGY MINI 14:55
NHK NEWSLINE 15:00
AT HOME WITH VENETIA IN KYOTO 15:30
NHK NEWSLINE 16:00
MEDICAL FRONTIERS 16:30
NHK NEWSLINE 17:00
DOCUMENT 72 HOURS 17:30
BEGIN JAPANOLOGY MINI 17:55
NEWSROOM TOKYO 18:00
DIRECT TALK 18:45
NHK NEWSLINE 19:00
JOURNEYS IN JAPAN 19:30
NHK NEWSLINE 20:00
IMAGINE-NATION 20:30
NHK NEWSLINE 21:00
LUNCH ON! 21:30
YOUR JAPANESE KITCHEN MINI 21:55
NHK NEWSLINE 22:00
SCIENCE VIEW 22:30
NHK NEWSLINE 23:00
AT HOME WITH VENETIA IN KYOTO 23:30

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...