Lịch truyền hình Ngày: 20/02/2018

Lịch phát sóng kênh ngày 20/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
PT VN: CHÀNG MẬP NGHĨA TÌNH - TẬP 7 07:00
PT VN: NHỮNG ĐỨA TRẺ TINH NGHỊCH 08:00
MÚA RỐI NƯỚC: VUA HÙNG KÉN RỂ 09:00
PT VN: TÌM CHỒNG CHO VỢ TÔI - TẬP 37 11:00
PT VN: LỬA TRÊN BĂNG- TẬP 28 12:00
PT VN: CÔ GÁI KIÊU KỲ - TẬP 20 13:00
KỊCH : MƯỜI ĐÓA HOA PHONG LAN 14:00
PT VN: ĐẢO XANH - TẬP 23 & 24 17:00
PT VN: CHÀNG MẬP NGHĨA TÌNH - TẬP 8 18:00
PT VN: TÌM CHỒNG CHO VỢ TÔI - TẬP 38 19:00
LÀNG TRONG PHỐ-PHỐ TRONG LÀNG: OSIN XIN CÔ 20:00
KỊCH : HỘI NGỘ DANH HÀI: TIN VÀ TỨC 21:00
NỤ CƯỜI DÂN GIAN: THẦN KHẨU HẠI XÁC PHÀM 22:25

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...