Lịch truyền hình Ngày: 25/02/2018

Lịch phát sóng kênh VITV ngày 25/02/2018

Chương trình ngày Thời gian chiếu
ĐỐI THOẠI 00:00
TRÊN TỪNG KINH TUYẾN 01:00
GIỜ THỨ 9 01:30
TÂM CHẤN 01:45
100 ĐỘ FASHION 02:30
INTO VIỆT NAM 03:00
HỘP TIN VIỆT NAM 11H 03:15
TRÊN TỪNG KINH TUYẾN 03:45
LĂNG KÍNH 04:15
TÂM CHẤN 04:30
HỘP TIN VIỆT NAM 11H 05:30
XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 06:00
XUẤT NHẬP KHẨU 06:30
BỮA SÁNG DOANH NHÂN 06:30
XUẤT NHẬP KHẨU 07:00
TRÊN TỪNG KINH TUYẾN 07:30
LĂNG KÍNH 08:00
ART WORLD 08:15
INTO VIỆT NAM 08:45
TIN MỚI 9H 09:00
100 ĐỘ FASHION 09:15
HÀNH TRÌNH TRI THỨC 09:30
GIỜ THỨ 9 10:15
LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP 10:30
HỘP TIN VIỆT NAM 11H 11:00
HÀN THỬ BIỂU 11:30
KINH TẾ TOÀN CẦU 12:00
ĐỐI THOẠI 12:30
INTO VIỆT NAM 13:30
HỘP TIN VIỆT NAM 11H 14:00
XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 14:30
TIN MỚI 9H 15:00
KINH TẾ TOÀN CẦU 15:15
TẠP CHÍ NGÂN HÀNG 16:00
100 ĐỘ FASHION 16:30
TIN MỚI 9H 17:00
THẾ GIỚI SỰ KIỆN 17:15
LĂNG KÍNH 17:45
HỘP TIN VIỆT NAM 11H 18:00
GIỜ THỨ 9 18:30
XÂY DỰNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 19:45
TÂM CHẤN 20:00
XUẤT NHẬP KHẨU 20:45
TRÊN TỪNG KINH TUYẾN 21:00
HỘP TIN VIỆT NAM 11H 22:00
INTO VIỆT NAM 22:30
GIỜ THỨ 9 22:45
TÂM CHẤN 23:00
100 ĐỘ FASHION 23:30

Bình luận

Đang tải bình luận Facebook...