LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 25/02/2018

CGV Vincom Đà Nẵng

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 09:15
 • 10:10
 • 11:50
 • 12:50
 • 13:50
 • 14:30
 • 15:30
 • 16:30
 • 17:10
 • 18:10
 • 19:10
 • 19:50
 • 21:50
 • 22:30

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:40
 • 15:15

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 18:00

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 13:15
 • 22:50

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 15:50
 • 20:10
 • 20:45
 • 22:15

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:00
 • 17:20

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 13:40

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 09:10

CGV Vinh Trung Plaza

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 10:00
 • 11:00
 • 11:40
 • 12:40
 • 13:40
 • 14:20
 • 15:20
 • 16:20
 • 17:00
 • 18:00
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:40
 • 20:40
 • 21:10
 • 21:50

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 17:20

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 15:10
 • 21:20

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 12:15
 • 14:00
 • 16:30
 • 18:15
 • 22:20

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:50
 • 16:00
 • 20:15
 • 22:20

Galaxy - Đà Nẵng

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 09:15
 • 10:45
 • 12:00
 • 13:15
 • 14:30
 • 15:15
 • 15:45
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:05
 • 21:00
 • 21:45
 • 22:20

Nàng Thơ Của Quỷ - Muse (C18) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 13:15
 • 19:00

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:30
 • 18:00

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:15

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:10
 • 17:10
 • 18:15
 • 19:45
 • 20:30
 • 21:45
 • 23:00

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:00
 • 11:15
 • 12:25
 • 13:50
 • 15:30
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:30
 • 20:15
 • 21:15
 • 22:40

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 13:45

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 17:00

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 16:00
 • 17:45

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 11:45
 • 22:00

Lotte Cinema Đà Nẵng

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 08:30
 • 09:10
 • 10:15
 • 11:05
 • 12:50
 • 13:40
 • 15:25
 • 16:15
 • 18:00
 • 18:50
 • 20:35

Ký Ức Chết - Memoir (C16) (2D/Digital)

 • 10:50
 • 14:50

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 12:50
 • 16:50
 • 18:50
 • 20:50

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 11:45
 • 13:35
 • 15:25
 • 17:15
 • 19:05
 • 20:55
 • 21:25

Starlight Đà Nẵng

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 08:25
 • 11:40
 • 15:00
 • 16:25
 • 17:55
 • 19:00
 • 19:30
 • 20:35
 • 21:35

Nàng Thơ Của Quỷ - Muse (C18) (2D/Digital)

 • 13:00
 • 15:55
 • 22:10

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 08:15
 • 14:15

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 11:00

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 12:25
 • 14:30
 • 15:15
 • 17:35

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:45
 • 13:30
 • 17:10
 • 18:50
 • 20:25
 • 22:00

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 10:15

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 10:35

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 08:35