LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 12/12/2017

Beta Cineplex Thanh Xuân

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 13:10
 • 17:00

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 14:00
 • 15:50
 • 21:50

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 15:05
 • 18:50
 • 20:30
 • 22:30

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 12:10
 • 22:50

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 15:30
 • 17:50
 • 20:45

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 13:20
 • 15:00
 • 16:25
 • 22:25

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 13:00
 • 14:45
 • 16:35
 • 18:25
 • 20:15
 • 22:10

Vùng Trời Diệt Vong - Beyond Skyline (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 12:00
 • 18:35

CoCo (2D/Digital)

 • 10:50
 • 12:45
 • 14:00
 • 17:10
 • 20:00
 • 21:10

Giao Ước Chết - The Promise (C18) (2D/Digital)

 • 17:45

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 23:25

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 23:30

CoCo (2D/Digital)

 • 23:35

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 23:20

CGV Aeon Long Biên

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 13:10
 • 15:50
 • 18:10
 • 20:10
 • 21:30
 • 22:25

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 08:15
 • 10:35
 • 17:05
 • 20:35

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 19:05

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 13:05
 • 15:40
 • 20:25
 • 21:20

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 19:10

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 10:40
 • 13:10
 • 20:30
 • 23:00

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 11:35
 • 12:40
 • 13:50
 • 16:05
 • 17:10
 • 19:25
 • 20:35
 • 22:50

Vùng Trời Diệt Vong - Beyond Skyline (C18) (2D/Digital)

 • 21:20

CoCo (2D/Digital)

 • 10:20
 • 11:15
 • 11:40
 • 13:05
 • 14:00
 • 15:50
 • 16:45
 • 17:50
 • 18:35
 • 19:30
 • 22:15

CGV Artemis

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 15:15
 • 21:55

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:25
 • 12:40
 • 14:50
 • 17:00
 • 19:10
 • 21:20

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 17:15

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 13:45
 • 18:15
 • 20:30
 • 22:40

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 19:35
 • 23:25

CoCo (2D/Digital)

 • 09:15
 • 13:10
 • 14:35
 • 17:25
 • 18:20
 • 20:05
 • 22:45

CGV Hà Nội Centerpoint

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 09:35

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:55
 • 11:55
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:05
 • 17:05
 • 18:10
 • 19:10
 • 19:40
 • 20:15
 • 21:15
 • 21:45
 • 22:20

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 14:25
 • 15:55
 • 20:25
 • 22:35

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 09:35
 • 11:50
 • 16:35
 • 18:35
 • 23:00

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 12:20
 • 18:05

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 12:45
 • 13:15
 • 13:40
 • 14:55
 • 17:45
 • 19:30
 • 20:00
 • 21:45
 • 22:15

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 11:35
 • 12:30
 • 13:35
 • 17:35
 • 20:10
 • 22:10

CoCo (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:30
 • 14:30
 • 16:00
 • 17:05
 • 19:40
 • 22:15

CGV Hồ Gươm Plaza

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 12:10
 • 16:20
 • 18:20

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 14:40
 • 19:50

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:30
 • 14:10
 • 17:00
 • 17:40
 • 19:10
 • 21:10
 • 23:00

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 18:10

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 21:20
 • 22:10

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 13:50
 • 16:00
 • 17:10
 • 19:20
 • 20:20
 • 22:30

CoCo (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:30
 • 13:10
 • 15:50
 • 18:30

CGV IPH Hà Nội

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 08:55
 • 10:25
 • 15:35
 • 19:50
 • 21:50

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:25
 • 12:30
 • 14:45
 • 17:00
 • 17:40
 • 18:00
 • 19:25
 • 21:35
 • 23:00

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 13:05
 • 14:15
 • 17:15
 • 21:45

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 12:25
 • 16:25
 • 19:25
 • 20:10
 • 21:30

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 13:25
 • 16:20
 • 18:45
 • 19:15
 • 20:50
 • 21:25

CoCo (2D/Digital)

 • 10:30
 • 11:10
 • 13:05
 • 14:40
 • 15:40
 • 16:20
 • 18:55
 • 22:30

CGV MIPEC Tower

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 21:25

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 00:00
 • 08:05
 • 12:55
 • 19:20

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 16:25
 • 18:40

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:05
 • 12:50
 • 17:05
 • 19:25
 • 22:25

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 13:10
 • 18:45
 • 21:40
 • 23:00

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 11:45
 • 12:40
 • 13:55
 • 18:00
 • 18:55
 • 20:10
 • 21:05

CoCo (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:10
 • 15:00
 • 16:05
 • 17:40

CGV Rice City

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 19:50
 • 23:55

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 12:05
 • 15:20

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 10:55
 • 16:20

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 14:15
 • 17:40
 • 20:50
 • 23:00

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 13:05
 • 23:45

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 12:30
 • 14:40
 • 18:55
 • 20:30
 • 22:45

CoCo (2D/Digital)

 • 09:10
 • 10:20
 • 14:45
 • 15:30
 • 17:25
 • 20:05
 • 22:35

CGV Vincom Center Bà Triệu

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:30
 • 14:50
 • 15:45
 • 17:05
 • 19:20
 • 20:25
 • 21:35
 • 22:40
 • 23:50

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 14:30
 • 18:00

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 18:00
 • 23:40

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 10:35
 • 12:40
 • 16:55
 • 19:00
 • 23:25

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 13:25
 • 19:00
 • 20:15
 • 22:30
 • 23:15

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:15
 • 12:30
 • 13:25
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:15
 • 20:20
 • 23:35

Vùng Trời Diệt Vong - Beyond Skyline (C18) (2D/Digital)

 • 10:55
 • 20:45

CoCo (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:15
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:40
 • 19:25

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 18:10

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 12:20
 • 16:45
 • 20:05
 • 21:25

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 13:40
 • 17:55
 • 19:10
 • 21:40
 • 23:25

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 12:20
 • 18:15

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 08:05
 • 10:15
 • 21:50
 • 23:55

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 12:25
 • 19:15
 • 20:35
 • 22:30
 • 23:00
 • 23:40

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 14:35
 • 17:00
 • 18:45
 • 23:50

CoCo (2D/Digital)

 • 10:45
 • 12:35
 • 13:25
 • 15:15
 • 16:05
 • 17:50
 • 19:05
 • 23:10

Fafim Cinema

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 12:25
 • 14:15
 • 16:05
 • 18:45
 • 20:35

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 11:50
 • 15:50
 • 20:55

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 09:55
 • 12:00
 • 13:45
 • 19:00
 • 20:45

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 13:30
 • 16:00
 • 18:50

CoCo (2D/Digital)

 • 10:00

Galaxy - Mipec Long Biên

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:45
 • 13:30
 • 15:40
 • 17:10
 • 18:45
 • 20:10

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 15:00
 • 19:00

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 13:10
 • 16:50
 • 21:00

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 16:15
 • 18:30
 • 20:20
 • 21:50

Vùng Trời Diệt Vong - Beyond Skyline (C18) (2D/Digital)

 • 14:40
 • 17:30
 • 21:30

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:20
 • 12:50
 • 14:20
 • 16:30
 • 18:00
 • 19:15
 • 20:30
 • 22:00

Giao Ước Chết - The Promise (C18) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 15:20
 • 22:10

CoCo (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:00
 • 13:45
 • 16:00
 • 18:15
 • 20:40

Kim Đồng

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 18:20
 • 20:10

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 12:30
 • 16:20
 • 20:20

Vùng Trời Diệt Vong - Beyond Skyline (C18) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 10:40
 • 14:30
 • 16:10
 • 18:10

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:10
 • 14:10
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00

CoCo (2D/Digital)

 • 08:30

Lotte Cinema Hà Đông

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 13:25
 • 17:20
 • 21:15

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 13:10
 • 17:20
 • 19:25
 • 21:30

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:40
 • 13:40
 • 15:40
 • 17:40
 • 19:40
 • 21:40

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 12:05
 • 14:25
 • 16:45
 • 19:05
 • 21:25

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 16:10
 • 20:20

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:15
 • 13:20
 • 15:25
 • 17:30
 • 19:35
 • 21:40

Vùng Trời Diệt Vong - Beyond Skyline (C18) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 15:15

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 15:30
 • 19:40
 • 21:55

Giao Ước Chết - The Promise (C18) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:25
 • 13:30
 • 15:20
 • 17:45
 • 19:15

CoCo (2D/Digital)

 • 09:50
 • 14:00
 • 18:10

Lotte Cinema Landmark

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:35
 • 13:40
 • 15:45
 • 17:50
 • 20:00

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 11:50
 • 16:20
 • 21:00

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 10:45
 • 13:05
 • 14:00
 • 17:25
 • 18:30
 • 20:50

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 14:55
 • 18:50

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:50
 • 18:40

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:55
 • 12:55
 • 15:25
 • 16:50
 • 19:45
 • 20:45
 • 21:45

Vùng Trời Diệt Vong - Beyond Skyline (C18) (2D/Digital)

 • 11:40

CoCo (2D/Digital)

 • 16:10

Lotte Cinema Thăng Long

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 13:20
 • 17:10
 • 21:00

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 13:00
 • 17:05
 • 21:10

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 10:55
 • 15:00
 • 19:05

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 15:20
 • 19:10

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 13:15
 • 15:15
 • 17:15
 • 19:15
 • 21:15

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 14:20
 • 19:00
 • 21:20

CoCo (2D/Digital)

 • 12:00
 • 16:40

Platinum - The Garden Shopping Center

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:05
 • 13:55
 • 15:45
 • 17:35
 • 19:25
 • 21:15

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 13:00
 • 17:10
 • 21:20

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 14:25
 • 18:15
 • 20:20

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 12:00
 • 13:45
 • 15:30
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:45

Ngày Luân Hồi - A Day (C16) (2D/Digital)

 • 12:45
 • 16:30

CoCo (2D/Digital)

 • 10:20
 • 10:40
 • 12:45
 • 14:50
 • 15:10
 • 17:35
 • 19:00
 • 20:00

Giao Ước Chết - The Promise (C18) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 14:35
 • 20:30

Rạp Tháng 8

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:50
 • 12:40
 • 14:30
 • 16:20
 • 18:10
 • 20:00

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 14:00
 • 17:30
 • 21:00

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 12:20
 • 15:50
 • 19:20

Vùng Trời Diệt Vong - Beyond Skyline (C18) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 15:20
 • 18:50

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 16:00
 • 20:15

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:10
 • 13:00
 • 14:50
 • 16:40
 • 18:40
 • 20:30

Giao Ước Chết - The Promise (C18) (2D/Digital)

 • 13:20
 • 20:45

TTCP - Quốc Gia

Bố Ngoan, Bố Hư 2 - Daddy's Home 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:45
 • 12:30
 • 14:15
 • 16:00
 • 17:45
 • 19:30
 • 21:15
 • 23:00

Giấc Mơ Mỹ - The American Dream (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 15:30
 • 17:20
 • 19:10
 • 21:00
 • 22:50

Vòng Xoay Cám Dỗ - Wonder Wheel (C16) (2D/Digital)

 • 15:30
 • 19:10
 • 22:50

Vòng Xoáy Lừa Đảo - The Swindlers (C16) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 12:35
 • 18:00

Hàng Ma Truyện - The Golden Monk (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:20
 • 13:00
 • 16:20
 • 18:00
 • 21:20
 • 23:00

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00
 • 22:00

Mẹ Chồng (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:40
 • 13:30
 • 15:20
 • 17:10
 • 19:00
 • 20:50
 • 22:40

Vùng Trời Diệt Vong - Beyond Skyline (C18) (2D/Digital)

 • 13:40
 • 17:20
 • 21:00

Ngày Luân Hồi - A Day (C16) (2D/Digital)

 • 14:40
 • 20:05

CoCo (2D/Digital)

 • 09:50
 • 12:00
 • 14:10
 • 16:20
 • 18:30
 • 20:40

Giao Ước Chết - The Promise (C18) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:10
 • 14:10
 • 16:10
 • 18:10
 • 20:10
 • 22:10
 • 22:50

Justice League - Liên Minh Công Lý (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:10
 • 12:10
 • 14:10
 • 16:10
 • 18:10
 • 20:10
 • 22:10

Cô Ba Sài Gòn (2D/Digital)

 • 09:50
 • 11:40
 • 13:30
 • 15:20
 • 17:10
 • 19:00
 • 20:50
 • 22:40