LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 22/10/2017

Beta Cineplex Thanh Xuân

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:30
 • 17:00
 • 18:30
 • 20:00
 • 21:30

Bán Kính Tử Thần - Radius (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 12:00
 • 13:10
 • 14:30
 • 17:15
 • 19:00
 • 20:15
 • 22:45

Trong Từng Nhịp Thở - Breathe (C13) (2D/Digital)

 • 13:45
 • 15:50
 • 18:45
 • 20:30
 • 21:00
 • 22:00

Pony Bé Nhỏ - My Little Pony (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:10
 • 19:00

Không Lối Thoát Hiểm - Only the Brave (C13) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 12:15

Siêu Bão Địa Cầu - Geostorm (C13) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:15
 • 12:15
 • 14:15
 • 16:15
 • 18:15
 • 20:15
 • 22:15

Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ - I Can Speak (C16) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 15:10
 • 18:00
 • 21:00

Kẻ Ngoại Tộc - The Foreigner (C18) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:15
 • 16:15
 • 18:15

Sát Thủ Vô Hình - The Invisible Guest (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:15
 • 16:45
 • 20:45

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 18:00

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:45
 • 10:45
 • 18:00
 • 21:50
 • 23:05

Pony Bé Nhỏ - My Little Pony (2D/Digital)

 • 08:55
 • 11:20
 • 12:50
 • 17:10
 • 19:10

Trong Từng Nhịp Thở - Breathe (C13) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 09:40
 • 12:00
 • 13:20
 • 14:20
 • 15:40
 • 16:40
 • 19:00
 • 20:40
 • 21:20
 • 23:40

Bán Kính Tử Thần - Radius (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:55

Không Lối Thoát Hiểm - Only the Brave (C13) (2D/Digital)

 • 09:25
 • 12:00
 • 14:35
 • 15:55
 • 17:10
 • 19:45
 • 22:25

Siêu Bão Địa Cầu - Geostorm (C13) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 11:00
 • 13:10
 • 15:20
 • 16:00
 • 17:30
 • 18:10
 • 19:40
 • 20:20
 • 22:30
 • 23:30

Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ - I Can Speak (C16) (2D/Digital)

 • 14:50
 • 21:10
 • 23:00

Kẻ Ngoại Tộc - The Foreigner (C18) (2D/Digital)

 • 13:40

Sát Thủ Vô Hình - The Invisible Guest (C16) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 13:50
 • 18:30
 • 20:55

CGV Aeon Long Biên

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 11:15
 • 12:10
 • 13:25
 • 14:25
 • 15:20
 • 16:35
 • 18:30
 • 19:45
 • 20:45
 • 21:40
 • 22:55

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 14:35
 • 19:20
 • 22:40

CGV Artemis

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:55
 • 11:45
 • 14:55
 • 16:35
 • 19:45
 • 22:50

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 08:35

CGV Hà Nội Centerpoint

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:20
 • 11:25
 • 13:20
 • 14:25
 • 15:10
 • 16:20
 • 17:25
 • 19:20
 • 20:25
 • 21:45
 • 22:20

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 11:50
 • 18:45
 • 23:25

CGV Hồ Gươm Plaza

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:20
 • 11:00
 • 14:10
 • 17:20
 • 20:15
 • 22:50

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 18:05
 • 23:30

CGV IPH Hà Nội

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 10:40
 • 15:10
 • 21:15
 • 23:55

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 07:55
 • 08:15
 • 12:55
 • 14:50
 • 16:50
 • 18:05
 • 19:45
 • 22:45
 • 23:00

CGV MIPEC Tower

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:45
 • 10:50
 • 12:55
 • 14:40
 • 18:00
 • 19:45
 • 20:25
 • 21:45
 • 22:25

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 13:35
 • 18:15

CGV Rice City

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:10
 • 11:15
 • 13:10
 • 14:20
 • 16:15
 • 17:25
 • 20:30
 • 23:05

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 15:00
 • 23:35

CGV Vincom Center Bà Triệu

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:20
 • 10:20
 • 11:10
 • 13:35
 • 14:20
 • 16:30
 • 17:30
 • 19:45
 • 21:20
 • 22:55

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 12:55
 • 19:25
 • 23:55

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:00
 • 13:00
 • 18:30
 • 20:10
 • 23:00

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 20:50

Fafim Cinema

Siêu Bão Địa Cầu - Geostorm (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:00
 • 16:35
 • 18:50
 • 20:50

Kẻ Ngoại Tộc - The Foreigner (C18) (2D/Digital)

 • 09:50
 • 16:00
 • 18:15

Galaxy - Mipec Long Biên

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:30
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:20
 • 16:45
 • 18:40
 • 20:20
 • 21:15

Pony Bé Nhỏ - My Little Pony (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:00
 • 15:40
 • 18:30
 • 20:10

Trong Từng Nhịp Thở - Breathe (C13) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 13:20
 • 17:00
 • 19:45
 • 21:50

Bán Kính Tử Thần - Radius (C16) (2D/Digital)

 • 12:45
 • 18:00

Chơi Thì Chịu (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 17:15

Định Nghĩa Tình Yêu - The Book of Love (C13) (2D/Digital)

 • 11:00

Siêu Bão Địa Cầu - Geostorm (C13) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 11:50
 • 13:40
 • 14:50
 • 16:20
 • 18:15
 • 19:15
 • 20:00
 • 21:30

Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ - I Can Speak (C16) (2D/Digital)

 • 12:10
 • 21:00

Kẻ Ngoại Tộc - The Foreigner (C18) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 16:00
 • 19:00
 • 22:10

Sát Thủ Vô Hình - The Invisible Guest (C16) (2D/Digital)

 • 14:15
 • 22:00

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:45
 • 14:30

Kim Đồng

Siêu Bão Địa Cầu - Geostorm (C13) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 11:20
 • 14:50
 • 16:30
 • 18:00
 • 19:40
 • 21:40

Oan Hồn - I Remember You (C18) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 22:10

Lotte Cinema Hà Đông

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 09:50
 • 12:00
 • 12:50
 • 15:00
 • 15:50
 • 18:00
 • 18:50
 • 21:00
 • 21:50

Bán Kính Tử Thần - Radius (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 13:45
 • 17:50
 • 21:55

Chơi Thì Chịu (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:55
 • 13:50
 • 15:45
 • 17:40
 • 19:35
 • 21:30

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:35
 • 15:35
 • 19:50
 • 21:50

Định Nghĩa Tình Yêu - The Book of Love (C13) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 15:45
 • 19:50

Siêu Bão Địa Cầu - Geostorm (C13) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:15
 • 13:20
 • 15:25
 • 17:30
 • 19:35
 • 21:40

Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ - I Can Speak (C16) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 17:35

Lotte Cinema Landmark

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:10
 • 11:15
 • 12:10
 • 14:15
 • 15:10
 • 17:15
 • 18:10
 • 20:15
 • 21:10

Pony Bé Nhỏ - My Little Pony (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:20
 • 19:25

Chơi Thì Chịu (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 13:55
 • 15:50
 • 17:45
 • 19:40

Bán Kính Tử Thần - Radius (C16) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 15:20
 • 21:25

Trong Từng Nhịp Thở - Breathe (C13) (2D/Digital)

 • 11:35
 • 14:40
 • 21:35

Định Nghĩa Tình Yêu - The Book of Love (C13) (2D/Digital)

 • 17:20

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 17:00
 • 19:00

Siêu Bão Địa Cầu - Geostorm (C13) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 12:40
 • 21:00

Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ - I Can Speak (C16) (2D/Digital)

 • 08:50

Lotte Cinema Thăng Long

Bán Kính Tử Thần - Radius (C16) (2D/Digital)

 • 16:35
 • 22:15

Trong Từng Nhịp Thở - Breathe (C13) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 12:55
 • 17:00
 • 21:05

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:10
 • 12:05
 • 15:00
 • 17:55
 • 20:50

Pony Bé Nhỏ - My Little Pony (2D/Digital)

 • 11:00
 • 15:05
 • 19:10

Chơi Thì Chịu (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:35
 • 12:30
 • 18:25
 • 20:20

Oan Gia Đổi Mệnh - Never Say Die (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:15
 • 19:25

Siêu Bão Địa Cầu - Geostorm (C13) (2D/Digital)

 • 13:10
 • 15:15
 • 17:20
 • 21:20

Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ - I Can Speak (C16) (2D/Digital)

 • 14:25

Platinum - The Garden Shopping Center

Tội Phạm Nhân Bản 2049 - Blade Runner 2049 (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:10
 • 12:05
 • 15:00
 • 16:30
 • 18:00
 • 21:00

Trong Từng Nhịp Thở - Breathe (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:10
 • 14:20
 • 16:30
 • 16:35
 • 18:45
 • 21:00

Siêu Cớm Ngoại Cỡ - Oversized Cops (2D/Digital)

 • 11:15
 • 15:00
 • 16:50
 • 20:40

Siêu Bão Địa Cầu - Geostorm (C13) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 13:55
 • 16:00
 • 18:20
 • 21:20

Oan Hồn - I Remember You (C18) (2D/Digital)

 • 12:40
 • 17:45

Biệt Đội Săn Cương Thi - Vampire Cleanup Department (C16) (2D)

 • 11:00
 • 16:05

Vincent Thương Mến - Loving Vincent (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 14:25
 • 19:30

Rạp Tháng 8

TTCP - Quốc Gia

Trong Từng Nhịp Thở - Breathe (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 12:05
 • 14:10
 • 16:15
 • 18:20
 • 20:25
 • 22:30

Siêu Bão Địa Cầu - Geostorm (C13) (2D/Digital)

 • 09:25
 • 10:25
 • 11:20
 • 12:20
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:10
 • 16:10
 • 17:05
 • 18:05
 • 19:00
 • 20:00
 • 20:55
 • 21:55
 • 22:50

Oan Hồn - I Remember You (C18) (2D/Digital)

 • 12:35
 • 16:10
 • 19:45

Siêu Cớm Ngoại Cỡ - Oversized Cops (2D/Digital)

 • 10:50
 • 14:25
 • 18:00

Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ - I Can Speak (C16) (2D/Digital)

 • 09:55
 • 21:30

Kẻ Ngoại Tộc - The Foreigner (C18) (2D/Digital)

 • 09:25
 • 11:20
 • 13:15
 • 15:10
 • 17:05
 • 19:00
 • 20:55
 • 22:50

The LEGO Ninjago Movie (2D/Digital)

 • 09:05
 • 11:45
 • 15:15
 • 18:45

Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - Kingsman: The Golden Circle (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 12:25
 • 17:05
 • 21:45

Thiên Tài Bất Hảo - Bad Genius (C16) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 14:50
 • 19:30
 • 22:15