LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 20/02/2018

Beta Cineplex Thanh Xuân

Ngôi Làng Tiền Sử - Early Man (2D)

 • 15:00
 • 18:45

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:00
 • 16:45
 • 20:45

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:30
 • 13:45
 • 15:45
 • 18:00
 • 20:00
 • 22:10

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 16:00
 • 18:17
 • 20:15
 • 22:40

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 12:15
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30
 • 22:30

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:15
 • 13:20
 • 14:15
 • 15:30
 • 17:40
 • 19:45
 • 22:00

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 23:00

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 13:00

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 08:45
 • 10:00
 • 10:45
 • 12:45
 • 14:45
 • 16:45
 • 18:45
 • 21:00
 • 22:20

Quả Tim Thép - Bleeding Steel (C16) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 14:00

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:15
 • 15:05
 • 17:30
 • 19:15
 • 21:05

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:05
 • 10:25
 • 11:00
 • 12:35
 • 14:45
 • 17:00
 • 19:10
 • 21:10
 • 23:20

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 13:45
 • 17:50
 • 21:35

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 08:35
 • 12:00
 • 13:45
 • 15:30
 • 17:15
 • 19:50
 • 21:20
 • 23:10

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:10
 • 11:25
 • 13:40
 • 15:15
 • 18:15
 • 19:20
 • 20:30
 • 22:45
 • 23:40

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:20
 • 11:10
 • 15:15
 • 16:55
 • 18:30

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 11:40
 • 13:10
 • 15:45
 • 19:05
 • 21:35
 • 23:35

Quả Tim Thép - Bleeding Steel (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 13:05
 • 17:05
 • 20:10
 • 22:55

Người Đẹp Và Thủy Quái - The Shape of Water (C18) (2D/Digital)

 • 12:45
 • 15:55
 • 22:20

CGV Aeon Long Biên

Ngôi Làng Tiền Sử - Early Man (2D)

 • 08:00

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 08:45
 • 10:50
 • 13:00
 • 14:30
 • 15:10
 • 16:40
 • 17:20
 • 19:30
 • 21:40

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:25
 • 11:05
 • 13:25
 • 14:30
 • 15:45
 • 17:05
 • 18:05
 • 20:25
 • 22:45

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 10:30
 • 12:20
 • 13:00
 • 14:50
 • 16:50
 • 19:10
 • 23:45

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 08:10

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 11:25
 • 12:50
 • 13:50
 • 15:15
 • 17:40
 • 21:20

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 08:20

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 10:30
 • 12:45
 • 14:45
 • 20:30

CGV Artemis

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 12:00
 • 16:35
 • 19:25
 • 21:40

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 15:20
 • 19:45

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 08:50

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:40
 • 13:15
 • 15:40
 • 18:00
 • 20:20

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 08:30
 • 11:05
 • 14:25
 • 18:50
 • 21:50

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 08:40
 • 13:00
 • 17:20

CGV Hà Nội Centerpoint

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:35
 • 11:30
 • 13:25
 • 15:20
 • 17:20
 • 18:20
 • 19:20
 • 20:20
 • 21:20

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:45
 • 11:50
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:10
 • 19:50
 • 20:20
 • 21:45
 • 22:00
 • 22:30

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:55
 • 15:45
 • 19:45
 • 23:50

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:20
 • 10:25
 • 12:40
 • 13:20
 • 14:55
 • 15:35
 • 17:05
 • 19:20
 • 21:35

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 11:10
 • 12:35
 • 14:05
 • 14:40
 • 16:10
 • 16:45
 • 18:50
 • 20:55
 • 23:00
 • 23:15

CGV Hồ Gươm Plaza

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 12:30
 • 13:40
 • 14:40
 • 16:20
 • 17:50
 • 18:50
 • 20:00
 • 21:00

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 12:15
 • 14:35
 • 17:10
 • 18:55
 • 21:10
 • 22:40
 • 23:30

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 10:35
 • 16:50
 • 23:50

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:00
 • 14:50
 • 22:10

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 08:00

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 08:10
 • 12:00
 • 21:35
 • 23:10

CGV IPH Hà Nội

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 07:55
 • 08:30
 • 10:35
 • 12:10
 • 14:10
 • 15:15
 • 17:20
 • 19:55

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:45
 • 12:35
 • 14:50
 • 19:05
 • 21:25
 • 22:20
 • 23:45

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 13:55
 • 18:40
 • 22:50
 • 23:45

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 08:40

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:30
 • 11:00
 • 17:10
 • 20:35
 • 21:30
 • 23:50

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 08:00

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 08:05

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 10:05
 • 13:25
 • 16:40
 • 19:25
 • 20:50
 • 22:50
 • 23:20

CGV MIPEC Tower

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:50
 • 14:00
 • 17:10
 • 19:30
 • 20:05

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:25
 • 16:45
 • 18:20

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:50
 • 15:15
 • 21:45

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:20
 • 16:00
 • 21:20
 • 23:25

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 08:00

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 08:10
 • 10:05
 • 14:30
 • 20:55
 • 21:40
 • 23:40

CGV Rice City

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:35
 • 12:05
 • 15:30
 • 18:30
 • 20:35
 • 23:45

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 11:40
 • 16:40

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 15:20

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:00
 • 14:25
 • 20:30

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 09:50
 • 13:20
 • 16:20
 • 18:50
 • 21:35

CGV Vincom Center Bà Triệu

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 08:00
 • 09:05
 • 09:55
 • 10:40
 • 11:20
 • 13:15
 • 14:05
 • 15:05
 • 15:45
 • 16:55
 • 17:30
 • 19:00

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:00
 • 12:35
 • 13:30
 • 14:20
 • 18:25

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 11:10
 • 14:50
 • 16:20
 • 19:35
 • 23:55

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 08:30

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:35
 • 13:00
 • 14:30
 • 15:25
 • 16:55
 • 20:10

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 07:50

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 10:25
 • 15:45
 • 17:15
 • 17:55
 • 20:05
 • 21:40

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 08:00
 • 09:50
 • 10:55
 • 13:00
 • 14:40
 • 17:00
 • 18:35
 • 21:40

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 13:00
 • 18:25
 • 21:35
 • 23:15

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 08:20
 • 10:05
 • 14:15
 • 19:00
 • 21:15

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:30
 • 10:40
 • 12:25
 • 14:05
 • 16:45
 • 19:20
 • 20:40
 • 22:55

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 07:55

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 08:30
 • 14:45
 • 16:50
 • 19:05
 • 21:05
 • 23:45

Fafim Cinema

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 14:25
 • 19:50

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 14:20
 • 16:20
 • 18:05
 • 20:10

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 14:20
 • 16:15
 • 18:10
 • 20:05

Quả Tim Thép - Bleeding Steel (C16) (2D/Digital)

 • 16:20
 • 18:15

Galaxy - Mipec Long Biên

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:45
 • 11:30
 • 12:45
 • 14:15
 • 15:15
 • 17:00
 • 18:10
 • 19:30
 • 20:20
 • 22:10

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 13:00
 • 14:30
 • 16:00
 • 19:00
 • 20:30
 • 22:45

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:30
 • 11:00
 • 12:30
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:30
 • 17:30
 • 18:30
 • 19:50
 • 20:50
 • 21:45
 • 23:00

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:45
 • 13:15
 • 14:45
 • 17:15
 • 19:10
 • 21:20
 • 22:30

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:45
 • 12:15
 • 13:30
 • 16:10
 • 18:20
 • 20:10
 • 21:00
 • 23:00

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 10:30

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 16:40

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 12:00
 • 15:30
 • 18:00
 • 22:20

Kim Đồng

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:10
 • 14:10
 • 16:10
 • 20:10

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 12:20
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 12:10
 • 14:20
 • 20:20
 • 21:50

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 08:20
 • 12:00
 • 16:20
 • 18:10
 • 21:50

Quả Tim Thép - Bleeding Steel (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 18:20
 • 22:00

Lotte Cinema Hà Đông

Ngôi Làng Tiền Sử - Early Man (2D)

 • 11:35
 • 15:40

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:00
 • 16:40

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:00
 • 11:25
 • 13:10
 • 13:35
 • 15:45
 • 17:55
 • 19:05
 • 20:05
 • 22:15

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:35
 • 18:05
 • 22:05

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 10:55
 • 11:55
 • 12:50
 • 13:50
 • 14:45
 • 15:45
 • 17:10
 • 17:40
 • 18:35
 • 19:35
 • 20:25
 • 21:15
 • 21:30
 • 22:20

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:05
 • 11:20
 • 13:35
 • 15:50
 • 18:05
 • 20:20
 • 22:30

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 13:55
 • 20:10

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 15:20

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 09:20
 • 11:40
 • 13:25
 • 15:50
 • 17:30
 • 19:45
 • 22:00

Lotte Cinema Landmark

Ngôi Làng Tiền Sử - Early Man (2D)

 • 16:00
 • 19:55

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 09:15
 • 10:45
 • 13:00
 • 13:45
 • 15:15
 • 17:30
 • 19:45
 • 22:00

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:05
 • 11:10
 • 13:15
 • 15:20
 • 17:25
 • 19:30
 • 20:00
 • 21:45

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 15:35
 • 22:05

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 12:15
 • 14:00
 • 17:35
 • 19:20
 • 21:05

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 10:25
 • 15:45

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 11:30
 • 17:40

Lotte Cinema Thăng Long

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 10:00
 • 12:10
 • 15:20
 • 17:45
 • 18:20
 • 20:30
 • 21:30

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:20
 • 13:20
 • 17:30
 • 19:30

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:10
 • 13:00
 • 14:50
 • 16:40
 • 18:30
 • 20:20
 • 22:10

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:25
 • 13:40
 • 21:45

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 15:55
 • 19:55

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 08:10
 • 22:40

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 14:20
 • 16:20

Platinum - The Garden Shopping Center

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:40
 • 11:45
 • 13:50
 • 15:55
 • 18:00
 • 20:05
 • 22:10

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 10:00
 • 11:15
 • 13:25
 • 15:20
 • 16:50
 • 20:15
 • 22:15
 • 22:25

Rạp Tháng 8

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:20
 • 13:10
 • 15:00
 • 18:50

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 11:10
 • 16:50
 • 20:40

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 14:20
 • 16:15
 • 19:35
 • 21:20

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 10:25
 • 13:40
 • 15:20
 • 17:00
 • 20:20

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 12:40
 • 18:05

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 12:05
 • 18:40

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 11:30
 • 15:25
 • 17:15
 • 21:00

TTCP - Quốc Gia

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:15
 • 12:50
 • 14:25
 • 16:00
 • 17:35
 • 19:10
 • 20:45
 • 22:30

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 09:25
 • 11:20
 • 13:15
 • 15:10
 • 17:05
 • 19:00
 • 20:55
 • 22:30

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:30
 • 13:20
 • 15:10
 • 17:00
 • 18:50
 • 20:40
 • 22:30

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:00
 • 11:00
 • 11:40
 • 12:40
 • 13:20
 • 14:20
 • 15:00
 • 16:00
 • 16:40
 • 17:40
 • 18:20
 • 19:20
 • 20:00
 • 21:00
 • 21:40
 • 22:40

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00
 • 22:00
 • 22:50

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 15:20
 • 19:00

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 09:40
 • 11:20
 • 13:00
 • 14:40
 • 18:00
 • 19:40

Ngôi Làng Tiền Sử - Early Man (2D)

 • 09:00
 • 10:30
 • 12:00
 • 13:30
 • 15:00
 • 16:30
 • 18:00
 • 19:30
 • 21:00

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 10:20
 • 12:10
 • 14:00
 • 15:50
 • 17:40
 • 19:30
 • 21:20
 • 23:10

Quả Tim Thép - Bleeding Steel (C16) (2D/Digital)

 • 09:25
 • 10:25
 • 11:20
 • 12:20
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:10
 • 16:10
 • 17:05
 • 18:05
 • 19:00
 • 20:00
 • 20:55
 • 21:55
 • 23:00