LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 25/02/2018

CGV Thùy Dương Plaza

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 08:15
 • 09:00
 • 09:30
 • 11:45
 • 12:15
 • 13:15
 • 14:30
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30
 • 17:15
 • 17:45
 • 18:15
 • 18:45
 • 19:15
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30
 • 22:00
 • 22:20
 • 22:45
 • 23:15
 • 23:25
 • 23:45

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 10:15
 • 11:05
 • 12:25
 • 13:20
 • 14:35
 • 16:45
 • 19:00
 • 21:15

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:05
 • 13:00

Về Quê Ăn Tết (C13) (2D/Digital)

 • 11:05

Đích Tôn Độc Đắc (C13) (2D/Digital)

 • 12:10

Ngôi Làng Tiền Sử - Early Man (2D)

 • 08:00

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 11:25
 • 20:15

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 13:30
 • 15:45
 • 17:30
 • 21:50

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 18:05

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 10:00
 • 14:15

Galaxy - Hải Phòng

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 09:00
 • 10:00
 • 11:15
 • 12:00
 • 13:00
 • 13:45
 • 14:35
 • 15:30
 • 16:25
 • 17:05
 • 18:00
 • 19:10
 • 19:45
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:45
 • 22:00
 • 22:15

Nàng Thơ Của Quỷ - Muse (C18) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 17:15
 • 23:00

Thỏ Peter - Peter Rabbit (2D/Digital)

 • 09:10
 • 13:20
 • 16:00
 • 20:00

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 15:15

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 11:30
 • 14:50
 • 16:45
 • 19:00

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 14:20
 • 18:40

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:45
 • 12:45
 • 18:00

Năm Mươi Sắc Thái Tự Do - Fifty Shades Freed (C18) (2D)

 • 12:30
 • 23:00

Lotte Cinema Hải Phòng

Ký Ức Chết - Memoir (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 14:35
 • 18:35

Chiến Binh Báo Đen - Black Panther (C16) (IMAX/3D/2D)

 • 08:30
 • 10:40
 • 11:00
 • 11:15
 • 12:50
 • 13:45
 • 14:00
 • 15:20
 • 15:35
 • 16:45
 • 18:20
 • 18:50
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:35
 • 21:35

Tuổi Nổi Loạn - Lady Bird (C18) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 16:35

Truy Lùng Quái Yêu 2 - Monster Hunt 2 (C13) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 10:45
 • 21:05

798Mười (C16) (2D/Digital)

 • 12:40
 • 22:15

Siêu Sao Siêu Ngố (C13) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 13:25
 • 18:05

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc - The Monkey King 3: Kingdom of Women (C13) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:40
 • 16:30