Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 16:46 22/10/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,420
36,490
HN buôn(nghìn/lượng)
36,430
36,480
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,400
36,480
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,410
36,470
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,400
36,550
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,420
36,530
Nguyên liêu 9999 - HN
35,240
35,340
Nguyên liêu 999 - HN
35,190
35,290
Cập nhập lúc: 16:46 22/10/2017 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....