Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 16:36 12/12/2017
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,340
36,420
HN buôn(nghìn/lượng)
36,350
36,410
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,340
36,420
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,350
36,410
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,330
36,480
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,350
36,460
Nguyên liêu 9999 - HN
34,540
34,640
Nguyên liêu 999 - HN
34,500
34,600
Cập nhập lúc: 16:36 12/12/2017 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....