Tỷ giá vàng

Cập nhập lúc: 17:08 13/02/2018
Giá vàng trong nước
Mua
Bán
HN lẻ(nghìn/lượng)
36,980
37,180
HN buôn(nghìn/lượng)
36,990
37,170
HCM lẻ(nghìn/lượng)
36,920
37,120
HCM buôn(nghìn/lượng)
36,930
37,110
ĐN lẻ(nghìn/lượng)
36,900
37,120
ĐN buôn(nghìn/lượng)
36,920
37,100
Nguyên liêu 9999 - HN
36,650
36,850
Nguyên liêu 999 - HN
36,550
36,750
HP lẻ(nghìn/chỉ)
36,900
37,050
HP buôn(nghìn/chỉ)
36,910
37,040
Cập nhập lúc: 17:08 13/02/2018 - Nguồn giavang.doji.vn

Bình luận

Đang tải Facebook Comment.....