Bản đồ chi tiết nhất về "hành tinh thứ 9" nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc vừa được công bố trong một nghiên cứu đăng tải trên Journal of Geophysical Research: Planets.