Thay vì chấp nhận việc giá cả leo thang và co kéo trong mức thu nhập vốn có, cắt giảm quá mức những khoản cần thiết, nhiều sinh viên tìm cách tăng thu nhập cho bản thân.