Trong 9 tháng, lợi nhuận Apax Holdings đạt gần 1.043 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại âm hơn 266 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Công ty cổ phần Apax Holdings - công ty mẹ 66,36% vốn của Apax English ghi nhận doanh thu đạt gần 374 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,6 tỷ đồng.

Trong quý III, chi phí tài chính và chi phí bán hàng của doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh từ 33,5 tỷ đồng lên 62,5 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 776 triệu đồng, giảm 85% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của Apax Holdings đạt gần 1.043 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 23,7 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp về doanh thu của Apax English cho hệ thống đạt hơn 836 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 17,3 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 4.809 tỷ đồng tăng 4% so với đầu năm. Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Apax Holdings âm hơn 266,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 gần 106 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng âm gần 18 tỷ, dòng tiền hoạt động đầu tư âm 48 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của Apax Holdings tại ngày 30/9 là 1.984 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ dài hạn, chiếm 41% tổng nguồn vốn và dư nợ trái phiếu dài hạn là 1.204 tỷ đồng.

Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch hội đồng quản trị Apax Holdings có văn bản giải trình tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) xuất hiện trên báo chí trong thời gian gần đây.

Ông thừa nhận những vấn đề được báo chí đưa ra đang là những tồn tại của Apax English và lãnh đạo của Apax English cũng đã và đang phối hợp với Apax Holdings để có những phương án xử lý phù hợp.

Hiện nay, tại Apax English, ông Nguyễn Ngọc Thủy giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và cũng là người đại diện theo pháp luật. Đến 2021, Apax English có hơn 120 trung tâm tại hơn 32 tỉnh thành.

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax đã huy động 500 tỷ đồng trái phiếu qua 2 đợt phát hành để trả lương giáo viên, nâng cấp sách theo hợp đồng, nâng cấp chương trình học và nâng cấp vào các trung tâm vận hành từ năm 2015 đến 2017.

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2021-2023, Apax English dự kiến doanh thu năm 2021 đạt khoảng 2.586 tỷ đồng, tăng lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2022 và ước đạt khoảng 3.250 tỷ đồng vào năm 2023.

Song đến nay, chuỗi trung tâm tiếng Anh này đang vướng nhiều lùm xùm liên quan đến chất lượng dạy học, chậm trả lương, nợ lương giáo viên... Đơn cử, thời gian gần đây, một số phụ huynh đã đến Apax Leaders Biên Hòa để khiếu nại, yêu cầu hoàn trả học phí với lý do trung tâm không thực hiện đúng cam kết.

Nhiều vấn đề được phụ huynh đặt ra: Trung tâm không đảm bảo về số lượng học sinh mỗi lớp, thay đổi buổi học do giáo viên nước ngoài chưa về kịp, thay đổi giáo viên giảng dạy là người Việt Nam.

Đại diện trung tâm Apax Leaders tại Đồng Nai đã đưa ra lời xin lỗi, phương án giải quyết và mong mỏi được hỗ trợ sau khi phụ huynh kéo đến đòi hoàn học phí. Trung tâm này khẳng định đang rất nỗ lực thực hiện đúng cam kết trong thỏa thuận với phụ huynh về giáo viên để đảm bảo chất lượng dạy học.