Nhiều bằng chứng khảo cổ cho thấy, tháp Babel trong Kinh Thánh lấy cảm hứng hứng từ một tòa tháp thực sự ngoài đời, hoặc nó chính là dấu vết của người ngoài hành tinh.

  • Tục lệ đội tóc của người chết lên đầu để tưởng nhớ tổ tiên
  • Những vùng tối có phải đại dương trên Mặt Trăng
  • Ái Duyên - Ngân Phạm / Tri Thức Trực Tuyến