Nhằm từng bước ngăn chặn lây lan và kiểm soát đại dịch, thế giới đang triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 với 7 ứng cử viên vaccine nổi bật đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở nhiều quốc gia trên thế giới.