Dù cuộc sống nhiều khó khăn nhưng những người Miêu này vẫn quyết bám trụ lại trong những hang đá vôi khổng lồ.

  • Bộ tộc sống chung với rắn hổ mang, biết cách khiến chúng nghe lời
  • Nơi có lễ hội đào mộ đông vui hơn cả đám cưới
  • PV (Theo SMCP) / VietNamNet