Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/6 ký sắc lệnh ban hành một quy trình tạm thời về việc thanh toán nợ công bằng ngoại tệ.