Nhằm đảm bảo việc chăm lo người nghèo được tổ chức chu đáo, minh bạch, TP.HCM yêu cầu các tổ chức, cá nhân thiện nguyện phải thông qua sự quản lý, điều phối của UBND địa phương.

Trước những mất mát to lớn do đại dịch Covid-19 gây ra, TP.HCM cho biết đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thiện nguyện bày tỏ tâm nguyện giúp đỡ người neo đơn và trẻ em mồ côi vượt qua phần nào khó khăn.

Để công tác chăm lo được chu đáo, kịp thời, công bằng, công khai, minh bạch và đúng pháp luật, UBND TP.HCM yêu cầu tất cả hoạt động hỗ trợ của tổ chức, cá nhân thiện nguyện chăm lo người già, neo đơn và trẻ em mồ côi vì Covid-19 phải thông qua sự quản lý và điều phối của UBND phường, xã, thị trấn.

UBND TP.HCM khẩn trương xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người già, neo đơn và trẻ em mồ côi vì Covid-19. Ảnh: Nguyễn Toàn

UBND TP.HCM khẩn trương xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người già, neo đơn và trẻ em mồ côi vì Covid-19. Ảnh: Nguyễn Toàn

Trước đó, UBND TP.HCM đã có công văn chỉ đạo gửi đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, chủ tịch UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thành phố yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn, khẩn trương khảo sát nguyện vọng người dân, tổng hợp báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 28/9, để tham mưu các chính sách cụ thể cho từng nhóm đối tượng.

UBND TP.HCM lưu ý việc hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hiện nay cần tập trung vào hoạt động chăm sóc sức khỏe và chăm lo đời sống cho người neo đơn và trẻ em mồ côi.

Về vấn đề nhận con nuôi sẽ thực hiện theo quy định tại Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và các văn bản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Thời gian tới, trên cơ sở đề án chính sách hỗ trợ và chăm sóc của thành phố, UBND TP.HCM sẽ giao các đơn vị có thẩm quyền phối hợp và có hướng dẫn cụ thể đối với các hoạt động có liên quan khác.

  • Sao kê tài khoản là bắt buộc, nhưng chưa đủ để minh bạch
  • Bộ Công an rà soát đơn từ liên quan đến tố cáo quyên góp từ thiện
  • Toàn Nguyễn / Tri thức trực tuyến

    Nguồn: https://zingnews.vn/tphcm-yeu-cau-minh-bach-viec-thien-nguyen-giup-nan-nhan-dich-covid-19-post1266272.html