UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm mua sắm thiết bị chống dịch COVID-19 để thành phố có hình thức xử lý.

TPHCM rà soát những tổ chức, cá nhân vi phạm mua sắm thiết bị chống dịch

TPHCM rà soát những tổ chức, cá nhân vi phạm mua sắm thiết bị, vật tư, kit xét nghiệm...phòng chống dịch. Ảnh minh hoạ: Anh Tú

Theo đó, UBND TPHCM ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM.

UBND TPHCM giao Sở Y tế TP rà soát các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư, kit xét nghiệm, sinh phẩm và thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch để xem xét, xử lý theo quy định; Đồng thời, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm; tham mưu UBND thành phố hình thức xử lý.

Các đơn vị được giao chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả công việc trước UBND thành phố. Phát hiện và xử lý các hành vi không thực hiện, không có hành vi cản trở việc thực hiện các kết luận thanh tra nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh toán, ngăn ngừa tối đa thất thoát, thiệt hại cho ngân sách.

UBND TP đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch và báo cáo kết quả trong quý 2.2023. 

Trước đó, tháng 12/2022, Thanh tra Chính phủ có thông báo kết luận việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch tại TPHCM.

Kết quả phát hiện một số gói thầu có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh để nâng giá bán cao bất thường với số tiền thiệt hại hàng tỉ đồng.