PVI đã hoàn tất các thủ tục có liên quan đến bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 để sẵn sàng chi trả số tiền 1,569 triệu USD.

Bảo hiểm PVI vừa phát đi thông tin cho biết, với tư cách là nhà bảo hiểm gốc cho Tổng công ty trực thăng Việt nam (VNH), PVI đã hoàn tất các thủ tục có liên quan đến bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 để sẵn sàng chi trả cho VNH với số tiền 1,569 triệu USD. Như vậy sau 20 ngày kể từ khi tổn thất xảy ra bảo hiểm PVI đã hoàn tất chi trả bồi thường toàn bộ cho thân máy bay VN-8650.

Trước đó, sau 2 ngày xảy ra sự cố tai nạn, bảo hiểm PVI đã tạm ứng bồi thường cho phi công không may bị thiệt mạng là 50.000 USD. Bảo hiểm PVI đang phối hợp với thân nhân phi công để hoàn tất thủ tục để thanh toán số tiền bồi thường còn lại theo Đơn bảo hiểm tai nạn phi công là 150.000 USD.

Chiếc trực thăng bị rơi trên vùng biển Quảng Ninh nhận bồi thường 1,569 triệu USD bảo hiểm thân máy bay

Đối với phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của VNH liên quan đến hành khách, bảo hiểm PVI cũng đang phối hợp chặt chẽ cùng VNH trao đổi với thân nhân hành khách để xác định nguyện vọng cụ thể trên cơ sở hợp lý, theo thông lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 5/4/2023, trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 cất cánh từ đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bị rơi trên vùng biển giáp Hải Phòng- Quảng Ninh làm 4 hành khách và 1 phi công thiệt mạng.

Liên danh Bảo hiểm PVI – Bảo Việt – MIC là Nhà bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho các máy bay của VNH và Bảo hiểm PVI là Nhà bảo hiểm gốc đứng đầu trong liên danh bảo hiểm.

Trước đó, vào năm 2016, máy bay trực thăng EC-130T2 số hiệu VN-8632 của Trung tâm huấn luyện bay - Công ty Trực thăng miền Nam (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) bị rơi tại núi Dinh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khiến ba nạn nhân qua đời.

Sau đó, Bảo hiểm PVI đã bồi thường bảo hiểm 3,5 triệu USD tổn thất toàn bộ thân máy bay trực thăng.