Trại hè cai nghiện smartphone được thành lập ở Hàn Quốc nhằm giúp các bạn trẻ giảm bớt thời gian sử dụng thiết bị thông minh này.

Minh Thúy (Theo CNN) / Tri Thức Trực Tuyến