Xưa có một chàng trai cày khỏe mạnh đi làm thuê cho vợ chồng nhà phú hộ. Hai vợ chồng phú hộ có hứa rằng: "Con chịu khó làm việc chăm chỉ cho ta trong 3 năm nữa, hết 3 năm ta sẽ gả con gái cho".

Tin lời phú hộ hứa, anh làm việc ngày đêm không quản khó nhọc. Nhưng 3 năm trôi qua, phú hộ tới lúc phải thực hiện lời hứa thì ông ta trở mặt. Ông ta đưa ra một điều kiện cho anh trai cày là phải tìm bằng được một cây tre trăm đốt mang về thì ông ta sẽ gả con gái cho. 

Anh liền vào rừng kiếm tre với hy vọng lấy được con gái của ông chủ. Nhưng tìm mãi anh không tài nào tìm được cây tre nào có 100 đốt, anh thất vọng ngồi khóc.

Truyện cổ tích cho bé: Cây tre trăm đốt.

Truyện cổ tích cho bé: Cây tre trăm đốt.

Bụt hiện lên và bảo anh hãy đi tìm chặt đủ 100 đốt tre mang về rồi dạy anh đọc câu thần trú "khắc nhập, khắc nhập" để một trăm đốt tre nhập vào nhau, bụt dạy anh tiếp câu "khắc xuất, khắc xuất" để 100 đốt tre rời ra như cũ.

Anh gánh 100 đốt tre trở về làng. Về tới nhà thấy phú hộ đang tổ chức đám cưới để gả con gái cho con trai một tên giàu có khác, anh tức quá đọc "khắc nhập, khắc nhập", 100 đốt tre gắn lại với nhau và gắn chặt luôn tên phú hộ vào đó. Khi hắn hứa sẽ giữ lời hứa như ban đầu thì anh mới đọc "khắc xuất, khắc xuất" để giải thoát cho hắn khỏi cây tre.

Cuối cùng anh cùng con gái phú ông làm lễ cưới và sống với nhau hạnh phúc trọn đời.