Từ 1/7 Luật Cư trú năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, điểm mới đáng chú ý nhất của luật này là khi người dân có thay đổi thông tin về cư trú, cơ quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu và cũng không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Mới đây, Bộ Công an vừa ra văn bản giới thiệu một số nội dung cơ bản và điểm mới của Luật cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021. So với quy định hiện hành, luật cư trú có rất nhiều điểm mới đáng chú ý.

Sổ đã cấp có giá trị đến hết 31/12/2022

Theo Bộ Công an, Luật Cư trú năm 2020 sẽ bỏ toàn bộ các quy định về thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu. Những sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 31/12/2022. Nếu thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Ngoài ra, khi người dân đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì công an có trách nhiệm cập nhật vào cơ sở dữ liệu, đồng thời thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và không cấp mới các loại sổ này.

Sổ hộ khẩu đã cấp có giá trị đến hết 31/12/2022. Ảnh: Internet.

Sổ hộ khẩu đã cấp có giá trị đến hết 31/12/2022. Ảnh: Internet.

Luật Cư trú năm 2020 cũng quy định thay thế việc đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý bằng công nghệ thông tin. Theo đó, việc quản lý cư trú sẽ được thực hiện thông qua mã số định danh cá nhân (số căn cước công dân) để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin về nơi thường trú của mỗi công dân là dữ liệu số được cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Như vậy, khi đăng ký thường trú/tạm trú, thay vì được cấp một cuốn sổ hộ khẩu/sổ tạm trú bằng giấy như lâu nay, công dân sẽ được cập nhật thông tin lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú để quản lý bằng công nghệ.

Cũng theo Bộ Công an, việc đổi mới bằng phương thức quản lý này giúp người dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự. Khi đó công dân chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng.

Từ nay đến ngày 1/7, Bộ Công an sẽ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2. Vì vậy, từ ngày 1/7 người dân có thể không cần cầm sổ hộ khẩu giấy đi giao dịch. Thậm chí người dân có thể ngồi tại nhà khai báo thủ tục cư trú trực tuyến.

Trường hợp nào sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu?

Theo điều 38 của Luật cư trú 2020 quy định cụ thể:

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021

….

3. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Khi người dân thay đổi thông tin về cư trú, cơ quan chức năng sẽ thu hồi sổ hộ khẩu. Ảnh: Internet.

Khi người dân thay đổi thông tin về cư trú, cơ quan chức năng sẽ thu hồi sổ hộ khẩu. Ảnh: Internet.

Như vậy, trường hợp người dân đến cơ quan công an thực hiện các thủ tục về cứ trú mà làm thay đổi thông tin hiện có trong Sổ thì công an mới thu hồi sổ. Không phải tất cả người dân phải tự mang sổ cũ đi nộp từ 01/7/2021; sổ đã cấp nếu không có thay đổi gì thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2022.

Công dân không bị ảnh hưởng

Vậy khi bị thu hồi sổ hộ khẩu, nhiều người lo lắng liệu có phát sinh gì về thủ tục pháp lý liên quan đến công chứng giấy tờ, nhà đấy hay không? Câu trả lời là không!

Theo lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) trả lời trên báo Tuổi Trẻ cho biết việc thu hồi sổ hộ khẩu chỉ thực hiện khi công dân thay đổi các thông tin về đăng ký cư trú, dẫn đến thông tin trong sổ hộ khẩu không còn chính xác, chứ không phải người dân tự nguyện mang sổ đến nôp. Nghĩa là không phải đồng loạt thu hồi tất cả sổ hộ khẩu của công dân.

 Khi thu hồi sổ hộ khẩu, người dân đi làm thủ tục hành chính sẽ không bị ảnh hưởng. Ảnh: Internet.

Khi thu hồi sổ hộ khẩu, người dân đi làm thủ tục hành chính sẽ không bị ảnh hưởng. Ảnh: Internet.

Ví dụ, công dân có hộ khẩu thường trú tại quận A đến làm thủ tục để đăng ký chuyển thường trú sang quận B. Lúc này thông tin trong sổ hộ khẩu về nơi thường trú của công dân không còn chính xác nữa, quá trình làm thủ tục chuyển thường trú, công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu của công dân đó. Thông tin về nơi thường trú mới sẽ được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Hơn nữa, sau khi thu hồi sổ hộ khẩu, người dân đi làm thủ tục hành chính sẽ không bị ảnh hưởng gì vì mọi thông tin cá nhân đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ quan chức năng sẽ sử dụng thông tin trên cơ sở dữ liệu này để thực hiện các giao dịch cần thiết.

Cũng theo Bộ Công an, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào hoạt động và được kết nối, chia sẻ, khai thác sử dụng chung, công dân được sử dụng số định danh cá nhân để xác định thông tin nhân thân, thông tin về nơi cư trú; cơ quan nhà nước không được yêu cầu người dân phải nộp thêm giấy tờ xác nhận về cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính.

  • 3 loại giấy tờ cần sửa đổi/cập nhật khi đổi từ CMND sang CCCD gắn chip
  • Đi làm thẻ CCCD gắn chíp có bị thu lại thẻ CCCD có mã vạch không?
  • PV (T/H) / Tin Nhanh Online

    Nguồn: http://tinnhanhonline.vn/tu-17-ai-se-bi-thu-hoi-so-ho-khau-1634494