Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu nêu rõ, từ 22-7, hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ có thể bị phạt tới 75 triệu đồng.