Dự kiến năm 2021, người đổi giấy phép lái xe làm thủ tục, nạp tiền tại nhà trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo tổng kết về công tác quản lý, đào tạo sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Từ năm 2021, nhiều quy định mới về đào tạo, sát hạch GPLX cũng được áp dụng. Ảnh: TN

Từ năm 2021, nhiều quy định mới về đào tạo, sát hạch GPLX cũng được áp dụng. Ảnh: TN.

Theo đó, năm 2020 cả nước cấp 596.783 GPLX ô tô và 936.128 GPLX mô tô trên tổng số 46.781.159 giấy phép lái xe mô tô và 8.818.369 giấy phép lái xe ô tô đã cấp, làm nền tảng để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay, việc cấp đổi GPLX trên phạm vi toàn quốc đã thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia ở mức độ 3. Từ tháng 7/2020 đã triển khai thí điểm tại Hà Nội và Hà Nam cấp đổi GPLX ở mức độ 4 (người đổi GPLX làm thủ tục, nạp tiền tại nhà) trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Dự kiến sau khi đánh giá sẽ triển khai trong năm 2021 thực hiện trên toàn quốc cấp đổi giấy phép lái xe ở mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Tổng cục đường bộ, trước đây, khi thi bằng phương pháp thủ công, có sát hạch viên ngồi trên xe, tỷ lệ đạt khoảng 90% đến 95%. Việc đổi mới, áp dụng thiết bị, công nghệ tự động tất cả các khâu sát hạch từ lý thuyết đến thực hành lái xe trong hình, lái xe trên đường và tổ chức giám sát các kỳ sát hạch, việc sát hạch lái xe được thực hiện công khai minh bạch, hạn chế sự can thiệp của con người vào kết quả sát hạch nên chất lượng sát hạch đã nâng cao rõ rệt, các tiêu cực đã được hạn chế tới mức thấp được dư luận rất đồng tình, đánh giá cao.

Hiện nay, tỷ lệ trung bình đạt yêu cầu của các kỳ sát hạch lái xe khoảng 50 đến 65%.

Năm 2017, trong chương trình hỗ trợ của Tổ chức y tế thế giới WHO, tổ chức đường bộ Vicroad của Australia đã khảo sát nội dung, chương trình, giáo trình, công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Việt Nam tại một số tỉnh phía Bắc và đã có đánh giá về chương trình đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe của Việt Nam chặt chẽ và hiện đại so với Australia và một số nước phát triển.

Đã áp dụng dịch vụ công mức độ 4 trong việc đổi GPLX quốc tế (QT): Người dân đăng ký, gửi các thông tin về GPLX qua mạng internet, trả phí bằng thẻ thanh toán điện tử, Cơ quan quản lý kiểm tra, xác minh, in GPLXQT và gửi trả đến người dân thông qua hệ thống chuyển phát của bưu điện. Đến nay, toàn quốc đã cấp 12.294 GPLX QT được người dân đánh giá cao, đặc biệt là người dân sinh sống, học tập tại các quốc gia có tham gia Công ước Viên 1968.