Ở làng Longjia, huyện Gaoxing, Trung Quốc, các cô gái đội những búi tóc khổng lồ trên đầu. Búi tóc này được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, được tạo thành từ tóc của những người đã khuất núi, góp nhặt từng sợi qua hàng trăm năm.

  • Thái tử trong gia đình hoàng gia Dubai xài tiền ra sao?
  • Rồng máy khổng lồ biết phun lửa và khói
  • PV / VietNamNet