Tuyển điền kinh Việt Nam có lần thứ 3 liên tiếp vượt Thái Lan để giành ngôi nhất toàn đoàn tại các kỳ SEA Games.