Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) đã pháthiện, xử lý 31 vụ vi phạm Luật Bảo vệ phát triển rừng, trong đó tịch thu hơn 100 m3 gỗ tròn các loại, xử phạt hành chính thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 146 triệu đồng.

Lực lượng chức năng huyện Lâm Bình tuần tra bảo vệ rừng

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm, lực lượng kiểm lâm huyện Lâm Bình, nhất là kiểm lâm phụ trách địa bàn đã chủ động bám sát cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức. Nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của các tầng lớp nhân dân. Không chỉ thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn còn chủ động tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời pháthiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại cơ sở.

Nhằm hạn chếtình trạng xâm canh, xâm cư, nhất là vi phạm luật bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm Lâm Bình đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện, tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng quy ước phối hợp quản lý vùng giáp ranh với các địa phương tỉnh bạn, các đơn vị lâm nghiệp trên các lĩnh vực quản lý địa giới hành chính, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng khối đại đoàn kết, tương trợ nhau.

Ông Hoàng Văn Kiên - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình

Ông Hoàng Văn Kiên - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình cho biết: Thời gian tới, lực lượng kiểm lâm đặc biệt là kiểm lâm vùng giáp ranh với các huyện Na Hang (Tuyên Quang) và hai huyện của tỉnh Hà Giang tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo vệ rừng. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm; bám sát địa bàn, nắm bắt, trao đổi, thông báo kịp thời tình hình bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Loading...
Văn Hiến