UBND huyện Lâm Bình vừa ra quyết định thành lập 3 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Lung Luông, xã Hồng Quang; thôn Khau Cau, xã Phúc Yên; Trạm Kiểm lâm Song Long, khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Tại các chốt, lực lượng công an, quân sự, y tế, kiểm lâm thường trực 24/24 để thực hiện kiểm tra thân nhiệt, lập danh sách, nắm bắt thông tin lịch trình và yêu cầu đeo khẩu trang, khai báo y tế theo đúng quy định đối với những người, phương tiện đi vào, ra khỏi địa bàn. Khi phát hiện trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc đến, đi qua vùng dịch sẽ được hướng dẫn thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định…

Người dân được đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát thôn Khau Cau, xã Phúc Yên (Lâm Bình).

Thu Trang / baotuyenquang.com.vn

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/lam-binh-thanh-lap-3-chot-kiem-soat-phong-chong-dich-covid-19!-147469.html