Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga sẽ đẩy các quốc gia khác ra xa hoạt động đầu tư vào Mỹ.