Có rất nhiều bệnh ung thư "từ miệng mà ra" như ung thư dạ dày, ung thư thực quản, ung thư miệng, ung thư gan...