Dưới đây là bài văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ 5/5 chuẩn phong tục để tham khảo khi gia chủ dâng lễ cúng gia tiên, trời đất, thần phật.

Cách cúng Tết Đoan Ngọ 5/5 Âm lịch

Vào ngày Tết Đoan Ngọ hay Tết diệt sâu bọ, người Việt thường chẩn bị mâm cỗ cúng để dâng lên tổ tiên, trời đất, thần phật. 

Mâm cỗ cúng có thể khác nhau tùy mỗi nhà, nhưng thường có rượu nếp, mận, vải, đào, bánh gio (bánh tro),...

Theo phong tục, lễ cúng Tết Đoan Ngọ được thực hiện vào giờ chính ngọ (12 giờ trưa) mùng 5/5 Âm lịch.

Văn khấn cúng Tết Đoan Ngọ 5/5 chuẩn phong tục

Mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 5/5 (Ảnh minh họa: Instagram/bth_sisters, naduyen1101).

Mâm cỗ cúng Tết Đoan Ngọ 5/5 (Ảnh minh họa: Instagram/bth_sisters, naduyen1101).

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

- Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ chúng con là:.........

Ngụ tại:.........

Hôm nay là ngày mồng 5/5 âm lịch, nhằm ngày tết Đoan ngọ, chúng con sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, hoa đăng, trà quả dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các Ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …, cúi xin các vị thương xót con cháu chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng bình an thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

  • Người Hà Nội dậy sớm, tất bật đi chợ Tết Đoan Ngọ 'giết sâu bọ'
  • Tết Đoan Ngọ con rể không mua thịt vịt biếu bố mẹ vợ, có nên họp gia đình?
  • Hoàng Nguyên / Gia Đình Mới

    Nguồn: https://www.giadinhmoi.vn/van-khan-tet-doan-ngo-5-5-chuan-phong-tuc-co-truyen-viet-nam-d58688.html