Tại các cửa khẩu đường bộ tỉnh Lạng Sơn vẫn ùn ứ 1.391 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó phần lớn là xe chở hoa quả tươi.


Lượng xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu vẫn rất lớn. Ảnh: TL

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đến 20h ngày 6/6/2022, tại các khu vực cửa khẩu đường bộ Hữu Nghị, Tân Thanh vẫn ùn ứ 1.391 xe hàng chờ được thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 955 xe (tăng 30 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 68% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

Trong ngày 6/6/2022, năng lực thông quan tại 2 cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh là 664 xe. Trong đó có 271 xe xuất khẩu (227 xe hoa quả);  393 xe nhập khẩu.  Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên trong vòng 24 giờ qua là 256 xe, phần lớn chở hoa quả tươi.

Khảo sát tại cửa khẩu Hữu Nghị cho thấy, trong ngày 6/6/2022, có 91 xe hàng được xuất khẩu, trong đó có 84 xe hoa quả, 7 xe chở các mặt hàng khác; có 4 xe chở hoa quả phải quay đầu về nội địa.

Trong 24 giờ qua có 73 xe hàng từ nội địa lên. Đến 20h ngày 6/6/2022, tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị là 453 xe, mặt hàng tồn chủ yếu là hoa quả tươi 405 xe.

Ở chiều ngược lại, có 174 xe hàng thông quan nhập khẩu vào Việt Nam.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, đang tồn 938 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó có 550 xe chở mặt hàng hoa quả. Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 6/6/2022 đã được cải thiện hơn, có 179 xe được thông quan xuất khẩu, trong đó có 143 xe hoa quả, 36 xe mặt hàng khác; có 172 xe hàng nhập khẩu.

Cũng trong ngày 6/6/2022 có 183 xe chở hàng từ nội địa lên cửa khẩu Tân Thanh, chủ yếu là các mặt hàng mít, thanh long, xoài, vải, bột sắn.

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, trong ngày 6/6/2022 chỉ có 1 xe hàng được xuất khẩu (nhựa thông), có 47 xe xuất khẩu.

Tại cửa khẩu Chi Ma không có xe hàng xuất khẩu bị tồn.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tại Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng có 30 toa hàng được xuất đi và 92 toa hàng được nhập về trong ngày 6/6/2022.