Ngày 26/1/1972, máy bay JAT 376 phát nổ. Nữ tiếp viên Vesna Vulovic may mắn sống sót sau khi rơi từ độ cao gần 10.000m. Theo thống kê, 50 trường hợp may mắn như Vulovic.

  • Diêm được sản xuất như thế nào?
  • Các kỳ quan cổ đại nằm trên 1 đường thẳng kỳ lạ
  • Thiên Nhan (Theo What If) / Tri Thức Trực Tuyến