Tiếp viên "bay, lắc", múa sexy và sẵn sàng phục vụ khách từ A đến Z... là những gì diễn ra tại nhà hàng Sunlight, Sunflower mà nhóm phóng viên ghi nhận được.