Kết quả nghiên cứu được hãng bảo hiểm Swiss Re công bố mới đây cho thấy, các khoản chi phí bảo hiểm tài sản sẽ tăng gấp 3 lần trong 2 thập kỷ tới vì các nguyên nhân liên quan đến biến đổi khí hậu.

Mỹ Hạnh / Tạp chí Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/video-chi-phi-bao-hiem-tai-san-tang-gap-3-lan-do-bien-doi-khi-hau-59218.html