Tia sét đánh gần một viện dưỡng lão và nhà thờ đã được camera của một tháp truyền thông ghi lại. Theo Newsflare, đoạn video được quay ngày 15/12 ở Louisiana, Hoa Kỳ. Đây là khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của thời tiết xấu, đặc biệt là giông, bão, lốc xoáy.