Hiện nay, trên mạng xã hội, một số tổ chức cá nhân đang quảng cáo rầm rộ về các thực phẩm chức năng có khả năng diệt virus, phòng chống Corona. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có khuyến cáo về vấn đề này.

  • Tiến Linh khó hội quân kịp cùng tuyển Việt Nam
  • Minh Hoa / Kinh tế Môi trường

    Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/loan-thuc-pham-chuc-nang-thoi-phong-cong-dung-khien-nguoi-tieu-dung-hoang-mang-57690.html